• Door het plaatsen van een bestelling, erkent de huurder kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en ze zonder voorbehoud aanvaard te hebben. Tevens ziet de klant af van zijn eigen voorwaarden.
 • In geval van betwisting van welke aard ook, is alleen het vredegerecht van Hasselt en het gerecht van Tongeren bevoegd.
 • Bij een ongeval, diefstal of een ander probleem dient de huurder direct contact op te nemen met Redafun op het nummer: 0476/468027.
 • Bij het afhalen van de koelaanhangwagen moet de huurder een geldig rijbewijs en een geldige ID kunnen voorleggen. De huurder moet ook zorgen dat het trekkend voertuig en de koelaanhangwagen in orde zijn met de verzekering en dat het technisch overeenstemt met de Belgische wetgeving. Op vraag van de verhuurder moet de huurder dit kunnen voorleggen.
 • Het huurtarief en de borg dient bij aanvang van de huurperiode contant betaald te worden. De som van de borg wordt bepaald door Redafun.
 • De huurder is zelf verantwoordelijk voor de verzekering van het gehuurde materiaal gedurende de gehele huurperiode. Zowel in het binnenland als in het buitenland.
 • De gehuurde aanhangwagen moet tijdens de gehele huurperiode afgesloten worden met de bijgeleverde sloten.
 • Verkeersovertredingen van welke aard ook tijdens de huurperiode zijn voor rekening van de huurder. (parkeerboete, snelheid, overladen,…)
 • Het laadvermogen mag niet overschreden worden. Eventuele schades, ongelukken of bekeuringen door overschrijding van het maximale laadvermogen zijn voor rekening van de huurder.
 • Indien de aanhangwagen met toebehoren niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn, bij de verhuurder is binnengebracht, ontstaat voor de verhuurder het recht tot onmiddellijke terugname van de aanhangwagen. De kosten van de extra dagen en transportkosten zijn voor rekening van de huurder.
 • Alle schade, verlies en diefstal van de gehuurde aanhangwagen en de meegeleverde materialen zijn altijd voor rekening van de huurder. (koelaanhangwagen, sleutels, trap, neusslot, disselslot, wielklem,…) Ook schade door storm en overmacht zijn voor rekening van de huurder. Voor de materialen die schade hebben of gestolen zijn, zal de nieuwwaarde aangerekend worden aan de huurder.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elke schade die ontstaat door de gehuurde aanhangwagen en is ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade die hieruit ontstaat aan derden.
 • Het afslepen of takelen van de gehuurde aanhangwagen is tijdens de gehele verhuurperiode ten laste van de huurder.
 • De verhuurder is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor gebreken en of materiële schade die ontstaan aan en door de gehuurde aanhangwagen tijdens de verhuurperiode.
 • De huurder dient zelf te zorgen voor de juiste kentekennummerplaat voor de koelaanhangwagen.
 • Het is de huurder verboden zelf reparaties uit te voeren en te laten uitvoeren aan de aanhangwagen. Tenzij Redafun dit schriftelijk toestaat aan de huurder. Alle reparaties die moeten uitgevoerd worden door schade tijdens de verhuurperiode, zijn ten laste van de huurder.
 • De verhuurder is op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade, diefstal, vermissing van de lading tijdens de verhuurperiode op welke wijze dan ook als dit komt door gebreken aan de aanhangwagen.
 • Het poetsen van de aanhangwagen binnen en buiten dient te gebeuren door de huurder voordat de aanhangwagen terug afgeleverd of terug opgehaald wordt. Indien het poetsen niet of niet goed gedaan is, heeft de verhuurder het recht om de kosten van het poetsen ten laste te leggen van de huurder.
 • De koelwagen dient terug bezorgd te worden zoals de huurder hem gekregen heeft.
 • De huurder dient de afgesproken tijdstippen van levering en terugbrengen te respecteren. Indien de verhuurder langer dan 10 minuten moet wachten op de huurder, zal er 15 euro per 15 minuten aangerekend worden aan de huurder.
 • De aanhangwagen zal zowel bij levering als bij het terug brengen altijd door de verhuurder en de huurder samen geïnspecteerd worden op schade.
 • De verhuurder is niet verantwoordelijk voor alle schade en diefstal van de gehuurde materialen gedurende de gehele verhuurperiode, ongeacht de leverplaats.
 • Onderverhuring of huuroverdracht zijn ten strengste verboden.
 • Het verbruik en de voorziening van elektriciteit is ten laste van de huurder.
 • De huurder is de enige verantwoordelijke voor elk gebruik van de gehuurde materialen. Draag er zorg voor zoals een goede huisvader of huismoeder.